Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w naszym blogu „Auto Plaza Blog”. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować na nasz adres e-mail: marketing@autoplaza.com.pl.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o:

 • danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 • Blogu – należy przez to rozumieć blog, dostępny pod adresem URL: autoplaza.com.pl;
 • Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Bloga;
 • Wtyczki – przyciski i pola, które są używane przez Blog do zaprezentowania treści Bloga na programie społecznościowym.
 • Usługodawcy lub równoważniemy/nas”” – należy przez to rozumieć administratora Bloga, „Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024240, NIP: 5261016043, o kapitale zakładowym: 20 452 810,68 zł, adres poczty elektronicznej: marketing@autoplaza.com.pl;

 

Dane osobowe

Użytkownik, który jedynie przegląda Bloga i zapoznaje się z treściami na nim udostępnionymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości ani podawać swoich danych osobowych. Jedynie w przypadku korzystania z niektórych usług dostępnych na Blogu, wykorzystujących zintegrowane z Blogiem wtyczki społecznościowe (Facebook, Google+), konieczne jest zalogowanie się przez Użytkownika do odpowiedniego portalu społecznościowego.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może mieć miejsce w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na naszym Blogu, takich jak np. umówienie wizyty serwisowej lub zamówienie katalogu samochodów. W takim wypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych potrzebnych do realizacji danej usługi. Wymagane przez ustawę o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy prawa informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne w tych miejscach na Blogu, gdzie zbierane są dane osobowe. Podanie swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do korzystania z niektórych usług.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu następuje wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników. Taka zgoda może być odwołana w każdym czasie. W tym celu wystarczy skontaktować się z Usługodawcą (marketing@autoplaza.com.pl).

Blog może również gromadzić w sposób automatyczny dane eksploatacyjne w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w tej ustawie. Dane te mogą być przetwarzane m.in. w celu wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na Blogu.

Jeśli inaczej nie wskazano na Blogu, administratorem danych osobowych Użytkowników jest „Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Wszystkim osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Wtyczki społecznościowe

Na Blogu wykorzystujemy wtyczki, czyli usługi zewnętrzne, świadczone przez podmiot trzeci, będący portalem społecznościowym (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki; Google, Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki). Za pomocą zintegrowanych z Blogiem wtyczek, przeglądarka Użytkownika łączy się z portalem, z którego pochodzi dana wtyczka (Facebook, Google), przekazując informacje o adresie URL Bloga, czasie korzystania z Bloga oraz adresie IP Użytkownika i umożliwia w ten sposób połączenie określonych treści na Blogu z kontem Użytkownika w portalu społecznościowym (np. udostępnienie wpisu z Bloga na profilu Użytkownika w portalu Facebook, umieszczenie komentarza).

Wtyczki portalu społecznościowego Facebook to w szczególności przyciski „Lubię to”, „Udostępnij” oraz możliwość zalogowania się na Blogu za pośrednictwem portalu www.facebook.com w celu dodawania komentarzy pod wpisami na Blogu. Wtyczki te oznaczone są logo Facebook. Wtyczki portalu społecznościowego Google + to w szczególności przycisk „Udostępnij” i oznaczone są logo Google +.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook lub Google + gromadził dane na jego temat i łączył je z danymi konta Użytkownika w danym portalu społecznościowym, powinien wylogować się z tego portalu przed wejściem na stronę internetową Bloga.

Zasady dotyczące ochrony prywatności na portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/policy.php, zaś zasady dotyczące prywatności dotyczące wtyczek Facebook: https://www.facebook.com/help/340599879348142/. Zasady ochrony prywatności Google dostępne są pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Bezpieczeństwo

Korzystanie z Bloga nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkowników, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (program antywirusowy, firewall).

Pliki cookies

Blog wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne (zwykle mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to by dostosować Blog do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. Na Blogu używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp Usługodawca), oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej informacji na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).

„Własne” cookies Bloga pochodzą z domeny blog.autoplaza.com i są wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacja wyświetlania Bloga oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika (np. rozmiar czcionki, rozdzielczość);
 • umożliwienie utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Bloga;
 • prowadzenie statystyk dotyczących Bloga;
 • potwierdzenie, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat dotyczący cookies;
 • umożliwienie składania zamówień usługi, takie jak umówienie się na jazdę próbną;
 • rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Bloga w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. smartfona).

Serwis wykorzystuje usługi zewnętrzne (m.in. Google Analytics), świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w Mountain View (Kalifornia, USA), które korzystają ze swoich cookies („zewnętrzne” cookies). Takie cookies służą do optymalizacji reklam wyświetlanych Użytkownikowi, w celu ustalenia tzw. źródła ruchu do Bloga (tj. ustalenia skąd Użytkownik został przekierowany do Bloga), identyfikacji unikalnych wizyt Użytkowników w Serwisie oraz analizy niestandardowych zmiennych związanych ze sposobem korzystania z Bloga. Google, Inc. wykorzystuje te informacje do celów statystycznych, tworząc ogólny obraz Bloga. Informacje zebrane w powyższy sposób są anonimowe i nie służą do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/. Ze względu na korzystanie z wtyczek społecznościowych, Blog wykorzystuje również pliki cookies, dostarczane przez portal społecznościowy www.facebook.com. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać w każdym czasie zmienione, np. w taki sposób, aby blokować automatyczne akceptowanie cookies bądź informować Użytkownika o każdym zamieszczonym cookie. Użytkownik może również usunąć cookies ze swojego urządzenia końcowego. Informacje o ustawieniach dotyczących cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

Przechowywania plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Bloga może uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Bloga.

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: marketing@autoplaza.com.pl.